کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

مقالات تاریخ یاد-9

چکیده: مقاله ای در انتقاد به افکار مارکسیستی و نمایاندن چهره وطن فروشان در سال ۱۳۰۱

اصل مدرک:

در لباس وطن پرستی

دزد اگر به لباس مخصوصی شناخته می شد همه کس مال خود را از او مخفی می نمود خائن، جانی و خلاف کار اگر علامت مخصوصی می داشتند زحمت نظمیه و عدلیه مرتفع و هر کس تگلف خود را پس از شناختن این عناصر ضاره می فهمید و اگر وطن فروشی مختص به یک طبقه یا یک دسته بود مردم مخصوصاً عوام دیگر فریب آنها را نخورده و در معرض انظار عمومی معرفی می شدند.

نظمیه حتی الامکان دزد را دستگیر می کند به وسیله بلکه می شناساند و عدلیه بر طبق قوانین مملکتی مجازات سابق را معین می نماید دزد همیشه در بهترین لباس جامعه دست برد خود را می زند و هر قدر پلیس های تامینات ماهر تر و باهوش تر باشند در شناسایی این دزد ها زودتر موفق می شوند حتی اغلب از نوع مال مسروقه سارق را به دست می آورند. نظمیه وطن فروش را تعقیب نمی کند افراد ملت به واسطه عدم مهارت و بصیرت نمی توانند وطن فروش را بشناسند و هیچ یک از قوانین لشکری و کشوری کسی را به دستگیری و معرفی وطن فروش و خائن موظف نمی کند مگر روزنامه نگار که بر طبق مسئولیتی که مقابل وجدان و جامعه ملت خود عهده دار است مکلف و موظف است که هر وطن فروش و هر خائن به آبا و خاک و هر مرتشی و راشی  را برای اینکه جامعه از اعمال و افعال و اقوال او پرهیز کنند و برای اینکه عوام به دام حیله تزویر چنین شخصی گرفتار نیایند در اولین فرصت معرفی نماید و به مردم هویت او را ظاهر سازد.

همانطور که دزد در مقدس ترین لباس جامعه زندگانی می کند. وطن فروش هم مقدس ترین عنوان یعنی وطن پرستی را به خود می بندد. برای القاء شبهه از همه کس بیشتر حرارت به خرج می دهد. با صورت حق به جانب و با رویه طرفداری از ضعیف در هر امری خود را مداخله می دهد.

همانطور که دول فرانسه، آلمان، انگلیسی هر سه به نام حمایت از مال صغیره جنگ می کردند. وطن پرست و وطن فروش هر دو در تظاهر  به یک صورت جلوه می نمایند در این جا هر قدر روزنامه نگاریه وضعیات نزدیک تر باشد و هر قدر در کار خود ماهر و بصیر باشد مثل پلیس تامینات که دزد را از بی گناه تمیز می دهد خائن را از خادم. وطن فروش از وطن پرست تشخیص خواهد داد

بلکه دزد، عین مال است و بلکه وطن فروش سابقة اعمال آدم باهوش از نوشته نویسنده را درک می کند پلیس تامینات از نوع مال مسروقه به سارق می رود چه که می داند فلان سارق چه رویه در سرقت دارد روزنامه نویس هم اغلب از بیانات و سابقه اعمال اشخاص وطن فروش را تمیز می دهد

در این جامعه مملو از دزد و وطن فروش من هم عهده دار مسئولیت بزرگی هستم من هم مکلفم و باید به وظیفة خود عمل کنم روزی که اسم من در دفتر جریده نگاران ثبت شد من به این سمت یعنی برای معرفی وطن فروش ها معرفی شدم.

حالا ملت قضاوت کنید حکمیت نمائید چشم های خود را باز کنید خائنین در لباس وطن پرستی را بشناسید.

روس ها لباس تزاری را بیرون کردند به جای دیهیم امپراطوری، داس و چکش را به شانه گرفته در نمایش خانه دنیا به این رنگ در آمدند.

ظاهراً داس و چکش برای حمایت از ملل صغره و کارگران دنیا بود ولی عملاً داس را برای درو کردن ما و چکش را برای کوبیدن خانه های ما اعمال می نمودند.

داس و چکش را به دست طراران قفقاز دادند صورت نگرفت به میرزا کوچک خان سپردند نشد به کلنل محمد تقی خان دادند قبول نکرد در همین چند روزه تثدیم لاهوتی خان نمودند موقع مناسب نبود.

عزل محتشم السلطنه وزیر خارجه سابق را خواستار شدند پیشرفت نکرد.

این داس و این چکش را به هر کس دادند و هر قدر پول همراه آن ها فرستادند نه فقط پیشرفت نکردند بلکه از مقصد هم چند گامی عقب تر افتادند.در این مدت اقبال ایران یاری نمود صاحب منصبان روس رفتند قشون مطبع رشید ایران بدون عایق و مانعی به خواست خدای ایران و به نیروی فکر و مساعی سردار سپه وزیر ایران قدم های بلند به طرف ترقی برداشت پنجاه هزار نفر سرباز رشید یا فدائی مملکت و پرچم شیر و خورشید حاضر شد دشمنان استقلال افسرده شدند به جستجوی نوکرهای صمیمی افتادند پول خوب خرج کردند مدت ها زحمت کشیدند شش نفر از عناصر شیاد را زیر چادر قرمز خود و دور علم را قانوناً جمع نمودند

اینها چکاره اند؟

اینها اشخاصی هستند که به واسطه فقدان سرمایه فضلی نمی توانند دوائر خود را نگاهداری کنند. اینها عناصری هستند که به واسطه فقدان لیاقت از قافله ترقی وا مانده اند و حالا با طبیعت جنگ دارند. اینها اشخاصی هستند که مکرر از اغتشاش استفاده نموده اند و لذت برده اند و امروز که به واسطه وجود انتظامات می توانند دیگر به طور نامشروع استفاده کنند مخالف وجود قشون گردیده اند و بالاخره اینها همان شیادان کهنه کاری هستند که سید ضیاءالدین برای دفع آنها قیام کرده بود و فرصت نکرد اینها پایمال کنندگان قانون اساسی اجرا قانون اساسی را از خانه اجنبی تقاضا می کنند. می خواهند در این لباس و با این عنوان روح قانون اساسی حافظ ناموس تکیه گاه مملکت یعنی قشون ایران را معدم کنند تا تطمیع کننده آنها بتوانند هر وقت مایل  باشد ما را عبید و اسیر خود سازد. تا داس ما را درو کند و چکش مغز ما را بکوبد. آیا اجرا ناقص قانون اساسی به دست ایرانی بهتر از پایمال نمودن آن به دست اجنبی نیست؟

آقایان شیاد شما چه می گویید

حکومت نظامی که شما سرلوحه اعتراضات و دست آویز خود قرار داده اید کدام ماده از مواد قانون اساسی را لغو نموده و بدون وجهة قانونی متعرض کی شده چه وقت اجتماعات شما جلوگیری کرده کجا به شما گفته است وطن پرست نباشید؟

آیا انصاری بهتر از فلان الدوله و سلطنه هم نیست؟

اگر شما عقیدتاً سوسیالیست هستید چرا بر خلاف مسلک خود حرف می زنید شما پیش وجدان خود خجالت نمی کشید که اجیر اجنبی باشید و لباس وطن پرستی بپوشید

آقایان بس است این هم نگرفت عرصه به قدری به شما تنگ شده است که سلسله بنی اسرائیل را برای تحصن دعوت می کنند

آن هم نمی گیرد هزار رنگ دیگر هم به کار ببرید نخواهد گرفت امروز افراد ایرانی از پس تجربه و از پس فریب عبارات خالی از معنی شیادان و خائنین را خورده است خود استاد کاملی شده است ما شما را م شناسیم هویت شما را می دانم این لباس وطن پرستی که شما پوشیده اید از بس در معرض نمایش آمده است شناخته می شود گویا خود شما هم اشتباه کرده باشید.

س.خسروی

همچنین شاید اینها نیز مورد پسند شما باشند

0 دیدگاه در “مقالات تاریخ یاد-۹”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *