گزارش مجله فرانکو پرسان چاپ پاریس در سال 1912/ 1291 از وضعیت اقتصادی و مالی ایران – بخش دوم

« اگر چه محتمل است پروژه مزبور دچار ایرادات هیات‎های سرمایه‎داران شده و مستند به این مطلب شوند که محل‎های معتبر برای تامین پرداخت قرضة جدید موجود نیست، یا آنکه محل‎های تادیه خیلی قلیل است و مملکت هنوز در حال انقلاب و سختی است و در این صورت لابد شرایط استقراض خیلی سخت و وخیم‎الاثر خواهد بود. در جواب مسئله اخیر موافق شرح فوق می‎توانیم آن ایراد را تردید کرده و ملاحظه نمائیم که اوضاع رو به بهبودی و روز به روز به سوی استقرار انتظامات و امنیت سپری می‎نمائیم.

اکنون لازم است محل‎هائی که ایران به خوبی می‎تواند برای تامین پرداخت وجه به مشترکین و صاحبان سهام استقراض پنج میلیون لیره ارائه نماید، به دقت ملاحظه کنیم. عایدات معتبره سنواتی که وصول آنها تامین گشته مطابق تفضیل ذیل می‎توان تجزیه و تفکیک نمود:

        موضوع

    حداقل وصولی (ریال)

    حداکثر وصولی (ریال)

گمرک

      ۳۲۰۰۰۰۰۰

   ۳۵۰۰۰۰۰۰

اداره تلگراف

          ۱۰۰۰۰۰۰

      ۱۵۰۰۰۰۰

ضرابخانه

      ۱۰۰۰۰۰۰

     ۵۰۰۰۰۰۰

پاسپورت

     ۲۵۰۰۰۰۰

    ۳۵۰۰۰۰۰

تحدید (تریاک و الکل)

    ۵۰۰۰۰۰۰

   ۷۵۰۰۰۰۰

روده

     ۵۰۰۰۰۰

    ۷۰۰۰۰۰

کل جزیره هرمز

       ۳۰۰۰۰۰

    ۶۰۰۰۰۰

معادن

        ۴۰۰۰۰۰

    ۵۰۰۰۰۰

تنباکو و توتون

    ۱۵۰۰۰۰

     ۲۰۰۰۰۰

تمبر اسناد

     ۱۰۰۰۰۰۰

    ۱۵۰۰۰۰۰

نفت

       ۱۴۰۰۰۰۰

       ۱۴۰۰۰۰۰

سایر عایدات از قبیل مالیات‎های املاک و محصول و خالصجات و غیره

                                               ۲۵۰۰۰۰۰۰                             ۵۰۰۰۰۰۰۰

     [مجموع:]                             ۷۰۲۵۰۰۰۰                             ۱۰۷۴۰۰۰۰۰

در مقابل این عواید، استقراضات از قبیل شرح ذیل است:

قروض مملکت ایران و استهلاک قروض (اقساط سنواتی اصل و فرع بابت قرض‎های از سنة ۱۹۰۰ الی ۱۹۰۲ از قرار فرع صدی پنج از دولت روسیه                      ۹۵۰۰۰۰۰

                                از بابت استهلاک                            ۴۵۰۰۰۰۰

قرض ۱۹۰۴ از هند انگلیس از قرار صدی پنج و [قرض] از بانک شاهنشاهی (۱۹۱۱) از قرار صدی پنج                                             ۱۴۰۰۰۰۰۰

استقراض آتیه دولت ایران در سنه ۱۹۱۲                             پنج میلیون لیره

                                   از قرار فرع صدی پنج                         ۱۴۴۰۰۰۰۰

                                     مجموع                                      ۲۸۴۰۰۰۰۰

پس از یک قرض جدید و تادیه کلیه قروض جاریه دولتی به وسیله استقراض جدید، اوضاع مالیه دولت ایران از این قرار خواهد بود:

     —  استقراض هذه السنه [سال جاری]                        ۵۰۰۰۰۰۰ لیره

    — فروش سهام صدی هشتاد و پنج (خالص)                    ۴۲۵۰۰۰۰ لیره

    — به حساب قران                                                  ۲۳۰۰۰۰۰۰۰

    — تادیه محاسبات جاریه                                         ۱۰۴۶۷۰۰۰۰

   — بقیه، موجودی                                                    ۱۲۵۳۳۰۰۰۰

محاسبات جاریه که بایستی تادیه شوند، از این قرار خواهند بود:

     — کارخانه شیندر پاریس                  ۱۲۰۰۰۰۰۰ قران

      — بانک استقراضی                          ۲۲۵۰۰۰۰

      — اقساط پس افتاده بانک                   ۱۱۲۰۰۰۰

    — تجارتخانه طومانیانس                      ۱۵۰۰۰۰۰

   — [در اصل نوشته نشده]                      ۱۶۸۷۰۰۰۰

— تادیه خسارت ها و مصارف متفرقه و خسارت تجارتی             ۳۳۸۷۰۰۰۰

 — قروض تصفیه شده بانک روس، صدی هفت                    ۶۰۰۰۰۰۰۰

 — پیش قسط های اخیره                                            ۱۱۰۰۰۰۰۰

          مجموع قروض جاریه که باید تادیه شوند   ۱۰۴۸۷۰۰۰۰

مشهود است که وجوهی که بایستی سالیانه از بابت قروض سابقه و استقراض جدید برای استهلاک کلیه دیون پرداخته شود، زیاده از ( ۲۸۴۰۰۰۰۰) قران یا پنج کرور و سیصد و چهل هزار تومان نخواهد بود. در صورتی که فقط گمرکات ایران سالی شش کرور و نیم الی هفت کرور به بودجه دولت ایران مرتبا تادیه می نمایند.

[لازم به ذکر است] غالب استقراضات مملکت راجع به وجوهی است که در دوره سلطنت مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا دولت قرض کرده و به هیچ وجه دولت جدید مشروطه از آن بابت مسئول نیست.»

تگ ها

همچنین شاید اینها نیز مورد پسند شما باشند

0 دیدگاه در “گزارش مجله فرانکو پرسان چاپ پاریس در سال ۱۹۱۲/ ۱۲۹۱ از وضعیت اقتصادی و مالی ایران – بخش دوم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *