کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

تمامی مطالب زیر : بانک مدارک تاریخی

نویسنده رمان آدولف دوانِری وی یک رمان نویس فرانسوی است که اطلاعات چندانی از وی در دست نیست. ترجمه حبیب الله عین الملک هویدا از کارکنان وزارت خارجه و نویسنده این مجموعه(ادبیات عصر مشروطیت) …

بخش آخر- وظایف زن: در سال ۱۳۰۶ هنگامی که تاج السلطنه ۴۵ ساله بود، در پاسخ به این سئوال، نخستین وظیفه زن را امانت داری ناموس ذکر کرده و می نویسد: «زن که امانت …

مرحوم شیخ فضل الله نوری یکی از تاثیر گذارترین شخصیت های مذهبی – سیاسی در انقلاب مشروطیت ایران است ، شخصیتی که روایت زندگانی و فعالیت های او طی یک قرن اخیر بارها و …

سؤال اول- نخستین نشریه چاپ شده در ایران چه نام داشت و چرا روند انتشار نشریات در قبل از مشروطیت دچار کمی و کاستی های زیادی است آنچه تاکنون محقق شده این است که …

عباس اقبال آشتیانی (متولد ۱۲۷۵/ ۱۳۱۴ قمری – متوفی ۱۳۳۴/ ۱۳۷۵ قمری) از رجال و صاحب نام عرصه فرهنگ در تاریخ معاصر ایران است. در کسوت آموزشی، معلمی مدارس و استادی دانشگاه تهران را …

بخش دوم تاج السلطنه خاطرات خود (محتوای کتاب اولش) را در سن ۳۱ سالگی و همزمان با اوج گیری نهضت فمنیسم در اروپا (با اولویت کسب حقوق و مشارکت سیاسی برای زنان) بیان کرده …

حدود دو قرن از اعزام نخستین دانشجویان به اروپا از سوی دولت و حکومت ایران می‎گذرد. هنوز اندک زمانی از شروع قرن نوزدهم نگذشته بود که عباس میرزا و دولتمردان همسو با او، اجرای …

بخش اول تاج السلطنه و روزگارش: زهرا تاج السلطنه (۱۳۰۱ – ۱۳۱۴ قمری/۱۲۶۲-۱۳۱۴) یکی از دختران ناصرالدین شاه است که به دلیل شخصیت، آثار و شیوه زندگانی اش، معروف ترین دختر او محسوب می …