کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

تمامی مطالب زیر : بانک مدارک تاریخی

شکل گیری و تطور صنعت پتروشیمی در ایران قسمت اول : از ابتدا تا پایان سال ۱۳۳۷ / ۱۹۵۹ چگونگی شکل گیری رشته های گوناگون صنایع مدرن در ایران از جمله مباحث مهمی هستند …

مقدمه: « قلمرو حق رأي در ایران از انقلاب مشروطه تاانقلاب اسلامی دوره مشروطه» عنوان سخنرانی آقای مسعود کوهستانی نژاد در پژوهشگاه علوم انسانی است که در واقع خلاصه شده ای از دو فراز …

یکی از کتاب هایی که طی سالیان اخیر در حوزه سند و مطبوعات انتشار یافته است ، کتاب ” اسناد روزنامه نگاران  و مطبوعات به انضمام اسناد چاپ ” تدوین جناب آقای سیدفرید قاسمی …

چکیده:گزارشی از برگزاری جشن شعبانیه در منزل امام جمعه تهران با حضور ناصرالدین شاه سال ۱۳۱۳ قمری/۱۲۷۵ اصل مدرک: اخبار رسمی دربار همایون بندگان اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله تعالی سلطانه روز …

دیر هنگامی بود که دیگر ایران و روسیه به عنوان دو همسایه و دو کشور مستقل، با یکدیگر ارتباط نداشتند؛ دیر هنگامی بود که دیگر ایران عنوان یک دولت مستقل را از دست داده …

نویسنده این کتاب سالها پیش یک پژوهشی را در پیش گرفته بود که به هنر عصر مشروطیت می پرداخت که کتاب اول آن به هنر سینما و کتاب دوم را به هنر موسیقی اختصاص …