کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

تمامی مطالب زیر : بانک مدارک تاریخی

مقدمه درشماره ۲۲ مورخ آذر ماه ۱۳۹۳ مجله اندیشه پویا مجموعه ای از یادداشت ها، سخنرانی  از دکتر یرواند آبراهامیان و نیز شاگردانشان  در مورد آثار وی چاپ شد که در ضمن آن ایشان …

نویسنده رمان آدولف دوانِری وی یک رمان نویس فرانسوی است که اطلاعات چندانی از وی در دست نیست. ترجمه حبیب الله عین الملک هویدا از کارکنان وزارت خارجه و نویسنده این مجموعه(ادبیات عصر مشروطیت) …

بخش آخر- وظایف زن: در سال ۱۳۰۶ هنگامی که تاج السلطنه ۴۵ ساله بود، در پاسخ به این سئوال، نخستین وظیفه زن را امانت داری ناموس ذکر کرده و می نویسد: «زن که امانت …

مرحوم شیخ فضل الله نوری یکی از تاثیر گذارترین شخصیت های مذهبی – سیاسی در انقلاب مشروطیت ایران است ، شخصیتی که روایت زندگانی و فعالیت های او طی یک قرن اخیر بارها و …

سؤال اول- نخستین نشریه چاپ شده در ایران چه نام داشت و چرا روند انتشار نشریات در قبل از مشروطیت دچار کمی و کاستی های زیادی است آنچه تاکنون محقق شده این است که …

عباس اقبال آشتیانی (متولد ۱۲۷۵/ ۱۳۱۴ قمری – متوفی ۱۳۳۴/ ۱۳۷۵ قمری) از رجال و صاحب نام عرصه فرهنگ در تاریخ معاصر ایران است. در کسوت آموزشی، معلمی مدارس و استادی دانشگاه تهران را …

بخش دوم تاج السلطنه خاطرات خود (محتوای کتاب اولش) را در سن ۳۱ سالگی و همزمان با اوج گیری نهضت فمنیسم در اروپا (با اولویت کسب حقوق و مشارکت سیاسی برای زنان) بیان کرده …

حدود دو قرن از اعزام نخستین دانشجویان به اروپا از سوی دولت و حکومت ایران می‎گذرد. هنوز اندک زمانی از شروع قرن نوزدهم نگذشته بود که عباس میرزا و دولتمردان همسو با او، اجرای …

بخش اول تاج السلطنه و روزگارش: زهرا تاج السلطنه (۱۳۰۱ – ۱۳۱۴ قمری/۱۲۶۲-۱۳۱۴) یکی از دختران ناصرالدین شاه است که به دلیل شخصیت، آثار و شیوه زندگانی اش، معروف ترین دختر او محسوب می …