کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

تمامی مطالب زیر : موضوعات سایت

چکیده: اعلانی از افتتاح کانون ایران جوان سال ۱۳۰۱ اصل مدرک: افتتاح  کانون ایران جوان نظر به اینکه جمعیت ایران جوان که مرام آن از قرار ذیل است: ۱- ازدیاد و استحکام روابط دوستی …

چکیده: گزارشی از مذاکرات تروتسکی(نیروهای انقلابی روسیه ) با آلمانی ها در مورد وضعیت ایران در برست لیتوسک ۲۹۷/۱۹۱۸ اصل مدرک: ایران در مذاکرات صلح ترجمه مذاکراتی است که در جلسه منعقده در برست …

بخش اول- مسافرت من تا خرمشهر به طور عادی گذشت. در این شهر که به غلط نام آن را خرمشهر گذاشته اند و می بایستی خراب شهر بدان نام نهاد، بیچارگی، فقر، کثافت و …