کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

تمامی مطالب زیر : روحانیت

در فرآیند برقراری سیستم جدیدی آموزشی در ایران، آموزش‎های دینی و مذهبی به دانش‎آموزان همواره به عنوان یکی از عناصر اصلی و غیر قابل حذف از برنامه‎های آموزشی قلمداد شده و در بدترین شرایط …

در سال ۱۳۰۸ و به هنگامی که هنوز هشت سال از به قدرت رسیدن سردار سپه و چهار سال از شروع رسمی سلطنت رضا شاه نگذشته بود، آماری از سوی دولت پیرامون تعداد طلاب …

«رضاشاه و آزادی» از منظر علی‌اکبر رنجبر کرمانی و مسعود کوهستانی‌نژاد به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، دومین نشست از سلسله نشست­‌های «راز رضاشاه؛ بررسی وضعیت ایران در دوره پهلوی اول» با موضوع …

چکیده:گزارشی از برگزاری جشن شعبانیه در منزل امام جمعه تهران با حضور ناصرالدین شاه سال ۱۳۱۳ قمری/۱۲۷۵ اصل مدرک: اخبار رسمی دربار همایون بندگان اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله تعالی سلطانه روز …