کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

تمامی مطالب زیر : زنان

اصل مدرک: در اواسط دهه ۱۳۲۰ فدراسیون دمکراتیک بین‎المللی زنان که تشکیلاتی غیردولتی و چپ‎گرا  برای پیشبرد برنامه‎ها و پروژه‎های فرهنگی و اجتماعی در سطح بین‎المللی بود، به منظور جلب توجه محافل بین‎المللی به …

ورود خانم سیاحه به ایران مادام فلورانس اولین شافلاخر که یک نفر خانم محترمة کانادائی و یکی از نویسندگان و ناطقین عالی مقام و مشغول سیاحت است اخیراً پس از انجام سیاحت خود در …

همانطور که ممکن است بدانید تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه علاوه بر کتاب خاطرات اولش، کتاب دیگری نیز از سرگذشت خود دارد که این سرگذشت دوم او را آقای مسعود کوهستانی نژاد در تحقیقات …

عنوان و نویسنده کتاب: سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی همراه با ملاحظاتی پیرامون سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی و تاج السلطنه –  مسعود کوهستانی نژاد فهرست کتاب: مقدمه بخش نخست: سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی همراه با …

بخش آخر- وظایف زن: در سال ۱۳۰۶ هنگامی که تاج السلطنه ۴۵ ساله بود، در پاسخ به این سئوال، نخستین وظیفه زن را امانت داری ناموس ذکر کرده و می نویسد: «زن که امانت …

بخش دوم تاج السلطنه خاطرات خود (محتوای کتاب اولش) را در سن ۳۱ سالگی و همزمان با اوج گیری نهضت فمنیسم در اروپا (با اولویت کسب حقوق و مشارکت سیاسی برای زنان) بیان کرده …

بخش اول تاج السلطنه و روزگارش: زهرا تاج السلطنه (۱۳۰۱ – ۱۳۱۴ قمری/۱۲۶۲-۱۳۱۴) یکی از دختران ناصرالدین شاه است که به دلیل شخصیت، آثار و شیوه زندگانی اش، معروف ترین دختر او محسوب می …