کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

تمامی مطالب زیر : قضاییه

چکیده- موضوع- سال – حجم : گزارش کامل و مفصلی از چگونگی تشکیل کلاس حقوق اداری به ریاست مسیو دمرنی( احکام, دستورالعمل, برنامه درسی, اسامی شاگردان, مراسم افتتاحیه, متن سخنرانی ها) – قضائی – …