کارگاه تاریخ

                                                                                

نخستین موضوع سلسله مباحث کارگاه تاریخ            

تاریخ چیست؟

محور اول: معنی لغوی  تاریخ

جلسه اول: مروری بر معنای رایج لغوی تاریخ 

ثبت نام در کارگاه

فروشگاه تاریخ یاد

تبلیغات

آرشیو ماهانه

برچسب ها : نقد کتاب

کتاب «مشروطه به بیان تصویر» به کوشش «ابراهیم‎پور حسین خونیق» در ۳۲۰ صفحه توسط نشر اختر در تبریز در تیراژ ۲ هزار جلد چاپ و منتشر شد. بدنه اصلی کتاب شامل عکس‎هائی از وقایع …